Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Home Cool Forums Docly Theme Support How to change the copyrights on the footer Phản Hồi về: How to change the copyrights on the footer

Hi,

You can change the copyright text from Theme Settings > Footer > Footer Bottom.

Thanks