Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Home Cool Forums Docly Theme Support How to change the copyrights on the footer Phản Hồi về: How to change the copyrights on the footer

Hi,

You can change the copyright text from Theme Settings > Footer > Footer Bottom.

Thanks