Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Biểu mẫu

HiStaff là giải pháp chuyên nghiệp hướng bản địa phục vụ quản lý tổng thể nguồn nhân lực dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Tích lũy từ 10 năm kinh nghiệm triển khai và vận hành cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, HiStaff cung cấp cho khách hàng một công cụ hiệu quả trong khai thác và quản lý nguồn nhân lực với đặc thù bản địa và văn hoá Việt Nam, có khả năng tích hợp toàn diện với các hệ thống quản trị quốc tế như ERP, CRM, SCM… Không chỉ là phần mềm, HiStaff còn giúp doanh nghiệp tối ưu hoá năng suất lao động thông qua dịch vụ Tư vấn hiệu suất. Với phương châm Đồng hành và Phụng sự, HiStaff định hướng trở thành đối tác lâu bền mang lại chân giá trị cho mỗi khách hàng.