Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

Polycom

Trong năm 2019, Tập đoàn đã đầu tư hệ thống hội nghị trực tuyến đa điểm của Polycom RMX 1800 với nhiều tính năng chuyên nghiệp, cao cấp sử dụng công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến, có khả năng xử lý một số lượng lớn các luồng hình ảnh và âm thanh băng thông cao đáp ứng đa dạng các nhu cầu hội họp, trao đổi dữ liệu. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, hệ thống đã đáp ứng hiệu quả các hội nghị có quy mô lớn toàn Tập đoàn và đang được ứng dụng vào các cuộc họp của một số phòng ban và công ty thành viên.

Hệ thống có thể cấu hình theo nhiều yêu cầu về số lượng điểm khác nhau với tài nguyên hỗ trợ linh động theo số lượng MCU đầu tư. Giai đoạn 1, Tập đoàn đã đầu tư MCU có thể kết nối 25 đầu thiết bị đầu cuối, tương ứng với công suất thực hiện kết nối 25 điểm cầu truyền hình.

Nhằm đáp ứng nhu cầu họp mọi lúc, mọi nơi cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn, nhiều phòng họp riêng đã được cấp theo từng đơn vị.

Đầu mối liên hệ hỗ trợ trực tiếp: Phòng CNTT – Văn phòng Tập đoàn FLC

    • Bộ phận Quản trị CNTT: Mr. Trương Vi Tuấn – 0913502024 – tuantv@flc.vn
    • Bộ phận Giải pháp Phần mềm: Mr. Ngô Tiến Quyết – 0912323832 – quyetnt@flc.vn
Hướng dẫn Cài đặt

Nhằm đáp ứng nhu cầu họp mọi lúc,

Hướng dẫn Sử dụng

Sau nội dung hướng dẫn cài đặt, thiết

Tài liệu khác

Các files hướng dẫn cài đặt từng bước: