Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Home Cool Forums Docly Theme Support Trying to Reduce the Margin in HERO Section Phản Hồi về: Trying to Reduce the Margin in HERO Section

Hi,

You can reduce the Hero section space with applying the below custom CSS-

#theme-banner-four .main-wrapper {
    padding: 290px 0 260px;
}

This padding is the default padding. You can set it yourself as you want.

Thanks