Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Home Cool Forums Docly Theme Support Trying to Reduce the Margin in HERO Section Phản Hồi về: Trying to Reduce the Margin in HERO Section

Hi,

You can reduce the Hero section space with applying the below custom CSS-

#theme-banner-four .main-wrapper {
    padding: 290px 0 260px;
}

This padding is the default padding. You can set it yourself as you want.

Thanks