Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Đây là nơi tập hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn Cài đặt

Nhằm đáp ứng nhu cầu họp mọi lúc, mọi nơi cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn, nhiều phòng họp riêng đã được cấp theo từng đơn vị. Để sử dụng hệ thống, người dùng cần cài đặt phần mềm Polycom RealPresence lên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động thông minh chạy […]