Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Với phần mềm Polycom People + Content ™ IP, bạn có thể gửi nội dung từ màn hình của bạn đến người tham gia thông qua đường truyền internet. Chỉ cần khởi động ứng dụng, nhập IP hoặc H.323 của hệ thống hội nghị truyền hình của bạn (ví dụ: 172.19.22.163), và bấm nút “Play” màu tím của ứng dụng. Nội dung máy tính của bạn sau đó sẽ hiển thị cho tất cả người tham gia.

Chia sẻ