Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Đây là nơi tập hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Hệ thống quản trị Nhân sự HiStaff được vận hành trực tiếp bởi cán bộ chuyên trách tại Ban Nhân sự. Khi gặp phải các vấn đề về tài khoản đăng nhập, ID nhân viên, mật khẩu đăng nhập, người dùng cần liên hệ trực tiếp Ban Nhân sự.

Hoặc có thể gửi yêu cầu lên trang yêu cầu dịch vụ hỗ trợ nội bộ https://ticket.flc.vn

Chia sẻ