Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Có thể lúc đầu bạn sẽ không quen với cách giao tiếp trực tuyến này. Hội nghị truyền hình Polycom cho khả năng quan sát của tất cả mọi người vào cuộc họp theo cách trực quan và chân thật nhất. Vì vậy bạn nên nhìn thẳng vào camera ghi hình, đừng nhìn vào các khuôn mặt trên màn hình. Khi hiển thị lên màn hình phía bên kia, hình ảnh của bạn trông như đang nhìn thẳng vào họ tạo được sự cộng tác, tin tưởng từ họ. Bên cạnh đó, hạn chế những vật dụng không cần thiết trong văn phòng để tránh làm mất sự tập trung vào cuộc họp.

Chia sẻ