Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

Ngoài phòng hội nghị, Polycom có một ứng dụng cho khách hàng sử dụng phần mềm trên máy tính được gọi là “CMA Desktop.” Bạn nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật IT cài đặt và kết nối tới hệ thông thiết bị hội nghị truyền hình tại điểm trung tâm để sử dụng từ xa hoặc ở nhà hay văn phòng riêng.

Chia sẻ