Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Đây là nơi tập hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng

“TelePresence” là một thuật ngữ mô tả giao tiếp hình ảnh với hệ thống video độ nét cao (HD), từ máy tính để bàn đến phòng hội nghị. “Video Conferencing” mô tả các giải pháp hội nghị truyền hình HD hiện đại. Khi các tổ chức ngày càng áp dụng hệ thống HD, telepresence ngày càng trở thành thuật ngữ mô tả mặc định thời gian thực tương tác video.

Chia sẻ