Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Phòng Khai thác và Quản lý Tài sản chịu trách nhiệm quản lý và cấp phát tài sản cho cán bộ, nhân viên trước, trong và sau khi làm việc tại Tập đoàn.

Khi các thiết bị bạn được cấp phát bị hỏng hóc, vui lòng liên hệ với Phòng Khai thác và Quản lý Tài sản qua Viber hoặc bạn có thể tạo Phiếu yêu cầu hỗ trợ về tài sản trên trang https://ticket.flc.vn.

Chia sẻ