Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

AWING

Tập đoàn FLC hợp tác với AWING triển khai nền tảng điện toán đám mây ACM (Adaptive Campaign Management) cho các hệ thống Wi-Fi sẵn có thành Wi-Fi marketing.

ACM giúp các hệ thống Wi-Fi có thể liên kết để tạo thành một mạng lưới quảng cáo rộng lớn. ACM là công cụ hiệu quả cho các nhãn hàng tiếp cận đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu mà có hành vi tiêu dùng rõ ràng, tại các địa điểm cụ thể.

Địa điểm triển khai

Hiện tại Tập đoàn đã phối hợp với

Các hình thức quảng cáo

Với khả năng tùy biến cao, nền tảng

Gửi yêu cầu quảng cáo

Đăng nhập hoặc tạo account trên trang Yêu