Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

Gửi yêu cầu quảng cáo

  1. Đăng nhập hoặc tạo account trên trang Yêu cầu Dịch vụ Nội bộ của Tập đoàn tại địa chỉ: https://ticket.flc.vn
  2. Chọn mục Tạo yêu cầu mới
  3. Chọn chủ đề: CNTT./Đăng quảng cáo Wifi Marketing
  4. Điền thông tin vào các ô trống được yêu cầu
  5. Lưu ý các yêu cầu về quy chuẩn.