Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Quy chuẩn

Quảng cáo được chia thành 2 phần: Logo (trang trước, không bắt buộc), Banner (trang sau-bắt buộc).
1. Quy chuẩn LOGO (không bắt buộc)
– Định dạng: Jpg/Png
– Kích cỡ: 250X250px hoặc 400x250px
– Dung lượng tối đa: 50kb
2. Quy chuẩn BANNER (bắt buộc)
– Định dạng: Jpg/Png
– Kích cỡ: 600X800px
– Dung lượng tối đa: 200kb
3. Nên thiết kế ít text, cỡ text lớn để phù hợp với quảng cáo trên mobile.
4. Hình ảnh phê duyệt của LĐ.