Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Tài liệu tham khảo để sử dụng thành thạo các hệ thống ứng dụng

Quản lý và trình ký văn bản

– Cho phép quản lý hoạt động trình ký văn bản của Doanh nghiệp.

– Hỗ trợ ký văn bản theo 2 phương thức ký thông thường và ký điện tử (CA).

– Ban hành văn bản và luân chuyển văn bản sau khi ký.

Ký duyệt và xem văn bản mọi lúc, mọi nơi giúp thay đổi thói quen làm việc trên các phương tiện thủ công.