Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Nơi tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn sử dụng

Quản lý Văn bản Đến/Đi

Quản lý văn bản đến và đi của đơn vị.

– Tạo mới, luân chuyển văn bản đến các đơn vị, cá nhân.

– Hỗ trợ chuyển văn bản theo từng cá nhân hoặc theo nhóm nhận đã thiết lập từ trước.

– Tìm kiếm văn bản theo nhiều tiêu chí khác nhau.