Thư viện FLC

Thư viện FLC

Vững niềm tin, bền ý chí!

Liên tục cập nhật, nâng cấp thường xuyên

Tôi quên mật khẩu vào hệ thống HiStaff, tôi cần liên hệ với ai?

Hệ thống quản trị Nhân sự HiStaff được vận hành trực tiếp bởi cán bộ chuyên trách tại Ban Nhân sự. Khi gặp phải các vấn đề về tài khoản đăng nhập, ID nhân viên, mật khẩu đăng nhập, người dùng cần liên hệ trực tiếp Ban Nhân sự. Hoặc có thể gửi yêu cầu […]

What page builder is integrated into Rogan WordPress Theme?

Rogan WordPress theme comes with “Elementor” which is a very advanced, drag-n-drop page builder. For Elementor related issues, you may check their support: https://elementor.com/support/

Where can I find instructions on how to use my watch?

Wisi nam ridiculus sociosqu nascetur at cillum! Dolore adipiscing? Mattis ut repudiandae, alias sit felis urna aut non, est posuere, molestias esse montes vel, posuere asperiores? Magna nihil eligendi exercitationem aptent